Kamin? valymas

N?ra taisykl?s, kaip dažnai reik?t? valyti kamin?, ta?iau tikrai ne re?iau kaip vien? kart? per metus. Tinkama kamino prieži?ra pad?s išvengti gaisro, apsinuodijimo, katilo gedimo atv?j?, taip pat pad?s taupyti kur?. Jei naudojate židin? ar krosn? bent 2-3 kartu per savait? šildymo sezono metu, jums kamin? pakas išvalyti vien? kart? per metus. Jei naudojat?s pastoviai viso šildymo sezono metu,  kamin? reik?t? valyti periodiškai – kas tris m?nesius.

Kamin? valymas atliekamas mechaniniu b?du, taip pašalinant suodži? apnašas – kreozot?.

 

Mes si?lome:

  • Kamin? valymas ir renovacija;
  • Kamin? ?d?kl? ir d?mtrauki? montavimas;
  • Kamin? remontas ir išorin? apdaila;