Tam, kad latakai atlikt? savo funkicij?, jie turi b?ti tinkamai priži?r?ti. Lietvamzdži? valymas yra svarbus visais metu laikais. Užsikimšus latakui vanduo pradeda tek?ti namo siena, gadindamas ir ardydamas fasad?. Užsikimš?s latakas nuo šiukšli? ir vandens pertekliaus deformuoja latak?, jis nebegali atlikti savo paskirties, blogiausiu atv?ju gali išsimontuoti ir krisdamas kelti gr?sm? žmon?ms.

Tod?l si?lome, bent du kartus per metus – ruden?, kai krinta lapai ir pavasar? krentant medži? s?kloms ir žiedadulk?ms pasir?pinti latakais.
 

 

  • Nuvalome pastato stog? nuo apnaš?, purvo bei augal? liekan?.  
  • Valome užsikimšusius lietvamzdžius. 
  • Montuojame nauj? lietaus kanalizacijos sistem?.


Visus darbus atliekame pasitelk? alpinizmo ?rang?, kuri užtikrina patrauklesnias darb? kainas, kadangi nereikalauja papildom? išlaid? k?limo ?rengim? eksploatacijai.