Skardinimo darbai


?vair?s išoriniai pastato elementai, tokie kaip stogas, stogo sujungimai, langai ir durys sudaro apsaugin? „skyd?“ nuo išores aplinkos veiksni? ir apsaugo pastato vid?. Tam, kad stogas tinkamai funkcionuot? vien tik geros stogo dangos nepakanka, stog? b?tina apskardinti. Stogo ir stogo dali? apskardinimas apsaugo nuo vandens sankaup? ir vandens patekimo ? konstrukcij?.

 

Skardiname šias stogo dalis:

  • Parapet? skardinimas;
  • Liuk? skardinimas;
  • Kamin? skardinimas;
  • Ventiliacijos kamin?li? skardinimas;
  • Palangi? skardinimas;
  • Stogeli? skardinimas;
  • Kiti skardinimo darbai.