Stog? remontas ir renovacija

Stogo defektai atsiranda ne tik d?l aplinkos poveikio ( saul?, lietus, vejas, sniegas), bet ir d?l pradini? stogo dangos element? bei medžiag? sen?jimo. Bet kuriuo atveju, svarbu imtis stogo remonto darb?, kol smulkus defektas neišaugo ? didesn? problem?.
 

Atliekame tiek smulk? stogo dangos remont?, tiek jo dali? keitim? bei piln? renovacij?.

 

Remontuojame šiuos stogo dangos defektus:

  • Stogo dangos ?tr?kimai;
  • Stogo dangos plyšiai;
  • Oro p?sl?s;
  • Nusid?v?jas viršutinis sluoksnis;
  • Atšokusi ir sutr?kin?jusi bitumin? danga.